Kronika


Soutěž Eurokvíz 2024

11. 4. 24

Vítězný týmPřed dvěma roky, tehdy jako studenti sexty, dosáhli letošní maturanti Gymnázia Karla Čapka velkého úspěchu, když zvítězili v českém kole mezinárodní zeměpisné soutěže "Eurokvíz" a jako hlavní cenu získali zájezd do Bruselu, v jehož rámci navštívili též instituce Evropské unie. S hrdostí můžeme zkonstatovat, že v neméně nabité konkurenci se tento úspěch aktuálně podařilo zopakovat studentům současného 2. ročníku a do Belgie tak za odměnu vyrazí další náš tým... 

Za tímto skvělým výsledkem stojí Kristýna, Petra, Tomáš, Adéla, Anna, Veronika, Markéta, Viktorie, David a Adéla. Navíc, skvělý úspěch naší školy podtrhlo družstvo sextánů pod vedením Alžběty, které získalo 3. místo, to vše v konkurenci 125 týmů. Získali stejný počet bodů jako vítězové, o umístění tak rozhodla doplňující otázka.

Všechna naše zbývající družstva se pak umístila v první polovině výsledkové listiny soutěže, které se účastní studenti prvních a druhých ročníků středních škol ze Středočeského kraje spolu se třemi regionálními partnery, kterými jsou Burgundsko ve Francii, spolková země Porýní-Falc v Německu a Opolské vojvodství v Polsku. V Bruselu se tak budou naši vítězové moci potkat i se stejně úspěšnými studenty z dalších tří zemí.

Děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy... :) 
Jan Veverka


Guatemala

18. 3. 24

Ve středu 13. března jsme na GYMKČ zahájili druhý ročník cestovatelských přednášek. Nelehkého úkolu prvních účinkujících se v zaplněné učebně zeměpisu ujali Julie a Martin Bambouskovi, kteří nám přiblížili svůj nedávný měsíční pobyt v Guatemale. V příjemné atmosféře jsme vyslechli poutavé a vtipné vyprávění doplněné řadou zajímavých fotografií. Mohli jsme si také prohlédnout některé autentické předměty dovezené z této středoamerické země – bankovky a mince, tiskoviny, textilie či ručně malované obrázky.

Oběma přednášejícím patří velký dík a již nyní se můžeme těšit na dubnové pokračování, které bude věnováno Indii.


Umělecký den

29. 2. 24

V pondělí 29. ledna se u nás ve druhé polovině vyučování konal umělecký den, který zorganizovala skupina žáků třetího ročníku a septimy ze společenskovědního semináře. Program byl velmi pestrý - na výběr bylo několik aktivit jako pletení náramků nebo malování hrníčků. Kromě toho byla v 2. patře výstava studentských výtvorů a žáci vyššího gymnázia si zde v rámci svých tříd poměřili své znalosti o klasickém i moderním umění v kvízech připravených pořadateli akce. Ve 3. patře si pak všichni mohli poslechnout živou hudbu - taktéž od studentů. Třídy nižšího gymnázia se na druhou půlku odebraly do učeben, kde nacvičovaly krátké scénky na různá témata a následně je i předváděly. Pro ne příliš umělecky založené žáky se promítaly filmy .


Hokejový turnaj

23. 2. 24

Třetí únorovou středu se opět po roce konal hokejový turnaj základních škol a nižšího gymnázia.

Naše škola startovala v kategorii mladších a starších žáků. V kategorii 6. a 7. tříd za nás bojovala 3 děvčata a 4 hoši, za starší žáky jsme nominovali 6 chlapců. Neměli jsme mezi sebou žádného hokejistu profesionála, ale bojovností a poctivým přístupem se podařilo v obou kategoriích obsadit 3. místa. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci a těšíme se na další ročník.

Kabinet TEV


Sportovní den

5. 2. 24

Sportovní den vyššího gymnázia 18. 12. v basketbale

Předvánoční turnaj v basketbale smíšených družstev proběhl ve sportovní hale 18. prosince. Soutěžilo se ve 2 skupinách a po odehrání základní části se uskutečnilo semifinálové a finálové utkání. Na 3. místě se umístilo družstvo septimy, na 2. místě družstvo oktávy a podle předpokladů zvítězilo družstvo 3.r.  Všem gratulujeme.

Sportovní den nižšího gymnázia 1. 2.

Ve čtvrtek 1. 2. jsme uspořádali sportovní den pro studenty nižšího gymnázia. Soutěžilo se ve 2 kategoriích, prima – sekunda a tercie – kvarta. Prvním sportem byla přehazovaná, jen studentky tercie a kvarty hrály volejbal, velmi pěkné úrovně.

Přečíst celý článek


Lyžařský kurz sekundy v Hinterstoderu

3. 2. 24

V termínu 21.–26.1.2024 uspořádal Školní sportovní klub při Gymnáziu Dobříš lyžařský kurz pro sekundu, který ještě doplňovali studenti z jiných tříd nižšího gymnázia. Celkem jelo 48 dětí.

Ubytování bylo zajištěno přes c.k. Extrem sport v hotelu Lindbichler, na kopci 7 km vzdušnou čarou naproti lyžařskému areálu v Hinterstoderu, odkud jsme večer mohli pozorovat svítící rolby, které nám na další den připravovaly sjezdovky.

Vedle hotelu byl ranč, kde chovali krásné lamy, které se staly vhodným objektem fotografování dětí.

Přečíst celý článek


Literární dopoledne

31. 1. 24

Je 30. ledna 2024, pololetní známky jsou uzavřeny – nastává čas i na něco jiného než na testování, zkoušení a předávání informací. Přichází čas na kreativitu, která je přeci také důležitá.

Proto jsme se sešli, abyste nám ukázali, co je ve vás ukryto. Abyste ukázali, že nejenom rozumem živ je člověk, ale taky básněmi, uměleckou prózou, divadelními scénkami, zpívanou poezií, tvorbou převzatou i vlastní, nebo dokonce slam poetry.

Ať primán či maturant – každý měl čím přispět. I když někteří z vás byli oceněni, vítězi jste byli všichni. Překonali jste svoji trému a předali ostatním kousek krásy, něhy, nebo i zoufalství, hněvu a vzdoru. A to se počítá…

Přečíst celý článek


Kurz první pomoci

30. 1. 24

V pátek 26. 1. 2024 se konala přednáška o první pomoci od Červeného kříže vedená lektorkou Klárou Šnoblovou. Přednáška byla organizována v rámci projektového řízení společenskovědního semináře studentkami septimy – Justýnou Jirsovou, Eliškou Eretovou, Klárou Hrdličkovou, Laurou Jelínkovou a Jitkou Hodačovou. Jednalo se o dva samostatné kurzy, každý pro 20 studentů vyššího gymnázia. Kurz zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část.

Nejprve studentům paní lektorka vysvětlila, v jakých případech musí první pomoc podat a zavolat sanitku, pak na plastové figuríně demonstrovala nepřímou masáž srdce a trojitý manévr. Velkým překvapením bylo, když na dobrovolnících ukázala, jak používat automatický defibrilátor (AED), který máme dokonce i v budově školy. Dále studentům také předvedla, jak provést Heimlichův hmat. Samozřejmě nastal i prostor pro dotazy, při kterém byli studenti velice aktivní a ptali se na to, jak se chovat v různých dalších krizových situacích od epileptického záchvatu až po anafylaktický šok.

Přečíst celý článek