Přijímací řízení 2022/23

Přihlášky

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2023.

Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. Údaje uvedené na přihlášce musí být aktuální a čitelné (e-mail, telefon). Naše škola neposkytuje tiskopis přihlášky. Většina základních škol generuje přihlášku ze svého školního informačního systému (postačí stávající škole nahlásit IZO naší školy: 000068934 a vybraný termín jednotné přijímací zkoušky); případně jsou tiskopisy ke stažení na webu MŠMT - XLSX a PDF.

V případě použití datové schránky musí zákonný zástupce uchazeče využít k odeslání přihlášky svou osobní datovou schránku (identifikátor datové schránky naší školy: u8c7xmj). Pro úspěšné přijetí přihlášky datovou schránkou musí být přihláška digitálně podepsána školou uchazeče a uchazečem samotným. Naše škola nemůže přijmout přihlášku s naskenovanými podpisy.

Prospěch uvedený na přihlášce musí být potvrzen základní školou.

Vyjádření lékaře naše škola nevyžaduje. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami přiloží k žádosti o uzpůsobení podmínek konání zkoušky doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy do 31. ledna 2023 (§ 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.

Termíny

Podoba zkoušky

JPZ koná uchazeč na všech školách (nejvýše dvou) uvedených na přihlášce. Ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu. V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

Uchazeči s sebou na zkoušku potřebují pozvánku, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). Vhodná propisovací tužka píše modře či černě při jakémkoliv náklonu, stopa je dostatečně silná, nevynechává, nepropíjí se na druhou stranu listu a není gumovatelná.

Obsah zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zkouška se skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

V den přijímacích zkoušek není povolena přítomnost doprovázejících osob v budově školy. Z organizačních důvodů nebude umožněno uchazečům mezi zkouškou z matematiky a českého jazyka opustit budovu školy. Předpokládané ukončení: 12.10 (PUP později).

-mee-