Maturitní zkouška 2022/23

TermínAktivita
1. prosince 2022Přihlášky žáků k maturitním předmětům
31. března 2023Odevzdání seznamu literárních děl Písemná žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka
13. (17.) dubna 2023Písemné práce z cizích jazyků
12. dubna 2023Písemná práce z českého jazyka a literatury
18. dubna 2023Praktická zkouška VYV
20. dubna 2023Praktická zkouška HUV
27. dubna 2023Klasifikační pedagogická rada
28. dubna 2023Předání závěrečného vysvědčení, poslední zvonění
2. – 5. května 2023Zkoušky společné části – didaktické testy
16. – 19. května 2023Ústní zkoušky profilové části
?. května 2023Předávání maturitních vysvědčení, zámek Dobříš
30. června 2023Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu

Dokumenty

Absolventi

 • Europass: Dokument doplňující osvědčení o středním vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce) – vyberte dle svého studijního oboru, roku a požadovaného jazyka

Podoba maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

 • Didaktické testy společné části: ČJL, cizí jazyk nebo MAT
 • Praktická zkouška (pokud žák zvolil HUV nebo VYV)
 • Písemná práce a ústní zkouška z ČJL
 • Písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka
  (daný cizí jazyk žák zvolil ve společné či profilové části)
 • Ústní zkoušky profilové části

Často Kladené Dotazy

 • Hodnocení didaktických testů společné části
  Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně uspěl(a) nebo neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. [dle § 22 odst. 2 vyhlášky 177/2009 Sb.]
  Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se výsledek didaktických testů nezapočítává. Pro úspěšné složení je však třeba uspět u všech povinných zkoušek společné i profilové části. [dle § 26 odst. 2 vyhlášky 177/2009 Sb.]
 • Nahrazení zkoušky z cizího jazyka
  Žák musí skutečnost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka oznámit předložením písemné žádosti. Žádost společně s dokladem o vykonání zkoušky předloží řediteli do 31. března 2023. [dle § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb.]
 • Hodnocení uznané zkoušky z cizího jazyka
  V případě nahrazení zkoušky z cizího jazyka bude u tohoto předmětu na vysvědčení uvedeno nahrazeno. Hodnocení zkoušky se nezapočítává do průměru známek profilové části. [dle § 26 odst. 4 vyhlášky 177/2009 Sb.]
  Žák povinně píše z tohoto cizího jazyka didaktický test (v rámci společné části maturitní zkoušky). [dle § 78 zákona 561/2004 Sb.]
 • Žáci s neukončeným posledním ročníkem
  Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. [dle § 78a odst. 3 zákona 561/2004 Sb.]
  Obhajobu maturitní práce a zkoušky konané formou ústní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání.
  Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. [dle § 79 odst. 6 zákona 561/2004 Sb.]
 • Žák přestává být žákem školy
  Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. [dle § 81 odst. 11 zákona 561/2004 Sb.]