One Environment-Different Cultures

březen 2007: Konference Dobříš

Na projektu se podílí

Kordinátor: Oldřiška Svojitková; učitelé: Oldřiška Svojitková, Dana Řehoutová; spolupracovali: Ivana Michalcová; ICT support: Daniel Hošek

Prezentace našich studentů

Fotogalerie

2006 - Téma: půda

Na projektu se podílí

Kordinator: Blanka Slepičková; učitelé: Blanka Slepičková, Eva Rašková; spolupracovali: Ivana Michalcová, Oldřiška Svojitková, Miroslav Olič; počítačové zpracování: Daniel Hošek

Práce studentů

Fotogalerie

2005 - Téma: voda

Práce studentů

Fotogalerie