Kronika

S projektem Comenius ve Francii

13.6.2006

Comenius je mezinárodní projekt, jehož cílem je umožnit mladým lidem z různých koutů Evropy studovat, setkávat se a hovořit o tématech, které je zajímají. Tento projekt má na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši několikaletou tradici. Námětem letošního ročníku bylo studium přírodních podmínek našeho regionu a vlivu lidské společnosti na zdejší přírodu. Projektu s názvem „One environment - different cultures“ se kromě našeho gymnázia účastnily střední školy z Polska, Německa, Španělska a Francie. Právě ve Francii se letos konaly prezentace prací jednotlivých týmů.

Hostitelská škola sídlí ve městě Privas na jihu Francii. Projekt se konal na přelomu května a června. Naši školu zastupovali pouze dva studenti a dva učitelé, ostatní školy měly početnější zastoupení. Práce, které byly prezentovány během studentské konference, měly společné téma - půda, její složení, kvalita a znečistění. Jednotlivé týmy vystoupily s jednou nebo dvěma pracemi, domácí škola dostala větší prostor.

My jsme připravili dvě prezentace - jedna charakterizovala naši školu, druhá pojednávala o historii těžby stříbra v našem regionu. Součástí setkání v Privasu byl velmi bohatý doprovodný program. Navštívili jsme například rozsáhlou jeskyni Orgnac nalézající se ve zdejším vápencovém terénu, vyslechli jsme přednášku v muzeu archeologie, kde bylo k vidění mnoho zkamenělin a zvláštních kamenných útvarů. Dále jsme si prohlédli město Privas a absolvovali vycházku do blízkého kamenolomu, kde bylo možné s trochou štěstí nalézt zkamenělé otisky prehistorických rostlin.

S ostatními studenty jsme vymysleli mnoho zajímavých aktivit. Například sledování rozdílů v užívání angličtiny-  vzájemně si všímat, s jakým přízvukem mluví studenti z jednotlivých zemí, byl pro nás zajímavý zážitek. Úroveň angličtiny se velmi lišila. S některými studenty bylo možno hovořit bez větších potíží, jiní měli tak výrazný přízvuk, že byl problém dorozumět se i na základní úrovni řeči. To se týkalo zejména francouzských studentů. I přesto se však naše výprava shodla na tom, že projekt byl pro nás přínosem, zejména po jazykové stránce. Zjistili jsme, že život středoškoláků v různých zemích Evropy je dost podobný. Domů jsme si kromě těchto zkušeností přivezli také hodně zážitků a poznatků o životě ve Francii.

Daniel Rys

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Comenius projekt konference