Světová škola 2

Světová škola

Projekt je zaměřen na globální rozvojovou výchovu a opírá se o přesvědčení, že škola tvoří nedílnou součást místní i globální komunity. Vedle České republiky se jej účastní i školy ze Slovenska, Polska, Rakouska a Malty.

Proč Světová škola 2?

V letech 2006 až 2009 probíhal projekt Světová škola, do kterého bylo kromě České republiky zapojeno dalších pět evropských zemí a Thajsko. V jeho rámci bylo v ČR vyškoleno téměř 400 středoškolských pedagogů a vysokoškolských studentů v globální a rozvojové problematice a vznikly tři obsáhlé materiály k tématům klimatické změny, lidská práva a ekonomická globalizace. Partnerské školy pomáhaly nastavit kritéria pro získání certifikátu Světová škola. Tento certifikát ve třetím projektovém roce získalo devět škol (Gymnázium Karla Čapka je jednou z nich) a další usilují o jeho získání dnes. Nad projektem převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

O čem je projekt Světová škola 2?

Projekt Světová škola 2 je projektem navazujícím, který potrvá do roku 2012. Zatímco projekt Světová škola byl zaměřen především na život školy, Světová škola 2 má širší záběr a soustředí se na školu jako instituci, která je neodmyslitelnou součástí svého okolí a své komunity (čtvrtě, části, vesnice, města...).

Projekt je zaměřen na témata

Konkrétně se jedná o naléhavé a pro studenty atraktivní téma, jakým je rozvojová spolupráce a environmentální udržitelnost související mj. s podtématy potravinového zabezpečení či přístupu k vodě. Zapomenuta nebudou ani témata z první Světové školy, tedy klimatické změny v kontextu vztahů mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi a ekonomická globalizace.

"Světovým" inspektorem projektu přislíbila být populární herečka Simona Babčáková.