EU peníze středním školám: Pro všechny

EU peníze středním školám je aktivita MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jejím cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách v oblastech, které se dlouhodobě ukazují jako problematické (čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, odborné kompetence, finanční gramotnost, inkluzívní vzdělávání, mentoring).

EU peníze středním školám

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0259
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: 7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Výše přiznané podpory: 1 112 127,00 Kč (2 432 Kč / žák + 300 000 Kč paušál)
Období: srpen 2012 - červenec 2014

Klíčové aktivity

Naše škola podala žádost do programu mezi prvními, a to začátkem prosince 2011. Z klíčových aktivit (které jsou definovány tzv. šablonami = z hlediska požadavků OPVK předpřipravenými částmi projektu) plánujeme realizovat:

Harmonogram

Realizační tým

Vzdělávací materiály

 1. Literatura 19. století
 2. Nejstarší a středověká literatura
 3. Dramatická výchova
 4. Čteme poezii
 5. Konverzační témata ve francouzštině
 6. Anglická gramatika, part I
 7. Anglická gramatika, part II
 8. Konverzační témata v němčině
 9. Německá gramatika v testech
 10. Konverzační situace v němčině
 11. Konverzační témata – anglicky mluvící země (part I)
 12. Konverzační témata – anglicky mluvící země (part II)
 13. Konverzační témata – svátky a tradice
 14. Mechanika
 15. Elektřina a magnetismus
 16. Optika a moderní fyzika
 17. Botanika
 18. Zoologie
 1. Člověk
 2. Rovnice a nerovnice
 3. Funkce
 4. Algebra
 5. Geometrie
 6. Planimetrie
 7. oSPV
 8. Biologické praktikum I
 9. Biologické praktikum II
 10. Obecná geografie
 11. Regionální geografie
 12. Filosofie
 13. Politologie
 14. Chemická cvičení pro nižší g
 15. Chemická cvičení pro vyšší g
 16. Praktická cvičení z fyziky pro vg
 17. Praktická cvičení z fyziky pro ng
 18. Finanční gramotnost
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
[www.esfcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.cz]

Evropská unie