Kronika

Umělecký den

29.2.2024

V pondělí 29. ledna se u nás ve druhé polovině vyučování konal umělecký den, který zorganizovala skupina žáků třetího ročníku a septimy ze společenskovědního semináře. Program byl velmi pestrý - na výběr bylo několik aktivit jako pletení náramků nebo malování hrníčků. Kromě toho byla v 2. patře výstava studentských výtvorů a žáci vyššího gymnázia si zde v rámci svých tříd poměřili své znalosti o klasickém i moderním umění v kvízech připravených pořadateli akce. Ve 3. patře si pak všichni mohli poslechnout živou hudbu - taktéž od studentů. Třídy nižšího gymnázia se na druhou půlku odebraly do učeben, kde nacvičovaly krátké scénky na různá témata a následně je i předváděly. Pro ne příliš umělecky založené žáky se promítaly filmy .

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: umělecký den estetická výchova projekt