Kronika

Studenti gymnázia reprezentovali v Irsku

16.6.2010

Dlouholeté mezinárodní kontakty Gymnázia Karla Čapka v Dobříši s evropskými školami i letos pokračují ve své tradici. Vedle dvoustranných výměn jednotlivých tříd (Norsko, Nizozemsko) pokračuje již dvanáctiletá úspěšná spolupráce v rámci projektů Comenius (Belgie, ČR, Nizozemsko, Irsko, Itálie, Německo, Norsko). Od 4. do 9. května 2010 se pět studentů a tři profesoři zúčastnili závěrečné konference projektu WAI (Who am I?). Letošní hostitelskou školou byla Ramsgrange Community School v jižním Irsku. Během školního roku studenti pracují na zadaném úkolu prostřednictvím speciálního internetového programu.

Vedle oblíbených osobních prezentací je hlavním cílem projektu WAI tvorba travelogu - stručného průvodce jednou z vybranýchzemí. Informace o zvoleném státu získávají studenti několikaměsíční spoluprací se svými zahraničními kolegy. Veškerá komunikace probíhá v anglickém jazyce.

Na konci školního roku se vybraní řešitelé projektu scházejí v jedné z partnerských škol na závěrečné konferenci. Projekt Comenius je součást evropských vzdělávacích programů a je podporován NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy). Rádi chválíme všechny „projektové“studenty sexty a 2. ročníku, jejichž celoroční práce byla mezi ostatními školami ohodnocena jako nejlepší.

Studentům, kteří se zúčastnili konference v Irsku, děkujeme za vzornou reprezentaci GKČD i města Dobříše. Více informací o projektu WAI, práce studentů a fotogalerii najdete na stránkách projektu.

I. Coufalová, D. Fenclová, V. P. O´Reilly

[zdroj: Dobříšské listy, červen 2010]
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Irsko projekt WaI zahraničí konference