Videoarchiv

FYZ | Elektrostatika 4 min 5 s

30.01.2021 Několik pokusů z elektrostatiky: působení elektrického pole na tělesa kolem nás. Videa vznikla v rámci distanční výuky fyziky v tercii školního roku 2020/21.