Volby do školské rady (funkční období od 1.1.2009)

Zpráva volební komise o volbách dvou členů Školské rady, kteří budou zastupovat pedagogické pracovníky

Volby se konaly 2. prosince 2008 od 10,00 do 17,00 hod. v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. Byly vyhlášeny ředitelkou školy oznámením ze dne 31. října 2008 a byly organizovány podle volebního řádu do Školské rady GKČD pro pedagogické pracovníky.

V řádném termínu byli navrženi dva kandidáti:
Mgr. Marcela Cypriánová, Mírové nám. 107, Dobříš
Mgr. Miloš Čapek, Mánesova 1119, Dobříš

Před zahájením voleb konstatovala volební komise, že k volbám může přistoupit 30 oprávněných voličů. Podle volebního řádu komise dále konstatovala, že k naplnění platnosti voleb je zapotřebí účasti alespoň 1/3, t.j. 10 oprávněných voličů. K zvolení kandidáta je v tomto případě zapotřebí nadpolovičního počtu, t.j. alespoň 6 hlasů.

Po ukončení voleb a sečtení hlasů bylo zjištěno, že voleb se zúčastnilo 23 pedagogických pracovníků a bylo odevzdáno 22 platných volebních lístků. K  zvolení kandidáta bylo tedy zapotřebí alespoň 12 hlasů.

Hlasy byly oprávněnými voliči přiděleny takto: 21 hlasů pro Mgr. Cypriánovou a 19 hlasů pro Mgr. Čapka.

Potřebný počet hlasů získali oba kandidáti a byli tak zvoleni řádnými členy Školské rady na následující tříleté funkční období.

V Dobříši 2.prosince 2008, Dr. Hlásná, Mgr. Svojitková, Mgr. Vondráček

Zpráva volební komise o volbách dvou členů Školské rady, kteří budou zastupovat zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty

Volby se konaly 2. prosince 2008 od 10,00 do 17,00 hod. v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. Byly vyhlášeny ředitelkou školy oznámením ze dne 31. října 2008 a byly organizovány podle volebního řádu do školské rady GKČD pro zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty.

V řádném termínu byly navrženy dvě kandidátky:
Ing. Milena Kolářová, ul. 28. října 661, Dobříš
Dagmar Sklenářová, Stará Huť 312

Před zahájením voleb konstatovala volební komise, že k volbám může přistoupit 354 oprávněných voličů. Podle volebního řádu komise dále konstatovala, že k naplnění platnosti voleb je zapotřebí účasti alespoň 1/3, t.j. 118 oprávněných voličů. K zvolení kandidáta je v tomto případě zapotřebí nadpolovičního počtu, t.j. alespoň 60 hlasů.

Po ukončení voleb a sečtení hlasů bylo zjištěno, že voleb se zúčastnilo pouze 21 oprávněných voličů, a tedy že volby jsou neplatné.

Pro úplnost volební komise uvádí, že bylo odevzdáno 21 platných lístků a že byly přiděleny takto: 19 hlasů pro Ing. Kolářovou a 13 hlasů pro p. Sklenářovou

Podle volebního řádu do druhého kola voleb postupují obě kandidátky. Bude se konat podle rozhodnutí ředitelky školy 16. prosince 2008 od 13,30 do 14,00 hod. a od 17,00 do 18,00 hod.

V Dobříši 2.prosince 2008, Dr. Hlásná, Mgr. Svojitková, Mgr. Vondráček

Nominace do voleb - prosinec 2009

Kandidáti nominovaní do voleb Školské rady Gymnázia Karla Čapka, Dobříš ke dni 26. 11. 2008:

Za volební komisi Mgr. Oldřiška Svojitková

Řádné volby do Školské rady - prosinec 2008

Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanoví v § 167 délku funkčního období Školské rady na tři roky. Mandát současné ŠR končí k 31. prosinci 2008. Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady, která začne pracovat od 1. ledna 2009.

Informace o konání voleb do Školské rady