Výuka cizích jazyků on-line

Pro naše žáky jsme jako částečnou kompenzaci komplikované provozu na přelomu školních roků 14/15 a 15/16 připravili kombinovanou výuku jazyků. Program se týká především anglického jazyka (třídy prima až oktáva, 2. a 3. ročník) a několika skupin francouzského a německého jazyka.

Naším cílem je zlepšení jazykových schopností žáků a vidíme jako výbornou příležitost výuku jazyků podpořit i pomocí moderních on-line metod.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1249
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výše požadované podpory: 813 340 Kč
Období: září 2015 - prosinec 2015

Zhodnocení

329 našich žáků úspěšně absolvovalo výukové lekce v anglickém, německém či francouzském jazyce (někteří jsou započítáni dvakrát, protože zvládli studovat dva jazyky). Celkem se studiu prostřednictvím počítače žáci věnovali 1481 hodin a 32 sekund, a to nejen ve škole, ale i při domácí přípravě. Nahráli téměř 187 hodin svého mluveného projevu v cizím jazyce (ten poté kontrolovaly naše vyučující cizích jazyků :) Žáci studovali v jazykových úrovních A1 až B2 s průměrnou úspěšností 94 %.

Díky prostředkům získaným z tohoto projektu byla kompletně přestavěna školní WiFi síť (definitivní podoba ještě není hotova), posíleny páteřní linky počítačové sítě a nová IP zařízení. Zcela nově jsme vybudovali druhou učebnu s počítači. Ve žluté učebně je nyní 17 nových počítačů a nový nábytek. Prostředky ještě vystačily na pořízení projekční techniky či FullHD TV do tříd v přízemí (1A 1B 1C a CIMRa).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
[www.esfcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.cz]

Evropská unie