Biologie v praxi

Biologie v praxi

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.06/01.0001
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji
Výše přiznané podpory: 4 293 900,00 Kč (0532847309/0800)
Období: leden 2009 - září 2011

Stručný popis projektu

Východiskem projektu Biologie v praxi jsou chybějící kompetence žáků v oblasti aplikace získaných vědomostí, uvědomění si komplexnosti poznatků a vzájemné provázanosti jednotlivých předmětů. V projektu si klademe za cíl prostřednictvím zkvalitnění výuky biologie vybudovat a posílit klíčové kompetence žáků Gymnázia Karla Čapka tak, abychom jim usnadnili další studium a zvýšili jejich šance na globalizovaném trhu práce. Cílů chceme dosáhnout vytvořením a praktickým ověřením vzdělávacího programu biologie. Vzdělávací program budeme orientovat na využívání mezipředmětových vazeb, efektivní používání ICT, e-learning, praktickou výuku v terénu a další inovativní metody vyučování. Na základě materiálů získaných s žáky v terénu vytvoříme a pilotně ověříme 6 multimediálních e-learningových kurzů. Vyzkoušíme nové vyučovací metody a organizační formy, které integrujeme do inovovaných příprav biologie a využijeme ve výuce. Na plnění aktivit projektu se budou velkou měrou podílet učitelé školy.

Klíčové aktivity

Ke stažení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
[www.esfcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.cz]

Logolink OPVK