RNDr. Štěpánka MÁCHOVÁ

Ve školním roce 2023/24


Motto: VIVERE MILITARE EST.
               Lucius Annaeus Seneca
                (Žít znamená bojovat)

      USMÍVEJ SE, ŽIVOT JE KRÁTKÝ.

Aktivity:
- podpora výuky Biologie - na moodle.gymkc.cz
- garant a supervizor projektu OPVK - Biologie v praxi (tvorba e-learningových kurzů)
- koordinátor Adopce na dálku
- účast na projektu Světová škola
- účast na projektu Malé granty

Curriculum vitae:
1980 - 1985   Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor Ochrana přírodního prostředí
                       (státní závěrečné zkoušky z Ochrany přírodního prostředí, Analytické chemie a Regionálního plánování)
1985 - 1989   vědecká aspirantka v Ústavu krajinné ekologie a ekotechniky vysoké školy zemědělské v Praze v Kostelci
                       nad Černými lesy               
                      (téma práce - Polarografická analýza triazinových herbicidů)
1986              titul RNDr.
1996 - 1998   Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, doplňující pedagogické studium - ekologie, geografie
1997 - 1999   Základní škola Nový Knín (učitelka ZMP, BIO)
1999 - 2000   II. Základní škola Dobříš (učitelka ZMP, BIO, FYZ)
2000 - dosud  Gymnázium Karla Čapka (BIO, ZMP, OBV, ZSV)
2004 - 2006   Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, doplňující pedagogické studium - biologie

Další vzdělávání:
1999               Dokud se zpívá, ještě se neumřelo
2002               Pražské zahrady a parky
2003               Zvládání stresů a jiných náročných živtoních situací
2003               Občanská výchova v Rámcovém vzdělávacím programu
2004               Učební úlohy a didaktické testy pro průběžné i výstupní hodnocení žáků
2004               ICT znalosti a dovednosti - Modul I
2004               Moderní metody a formy ve výuce zeměpisu - geografie              
2005               ICT znalosti a dovednosti - Modul II
2007               ICT ve výuce přírodních a technických věd - lektor
2007               Ekogramotnost učitelů základních a středních škol
2007               Ekologická výchova na základní a střední škole - ŠVP a environmentální výchova
2008               Řízení běhu online kurzů v prostředí Moodle
2008 - 09     Kurz pro školní koordinátory ekologické výchovy a vzdělávání Středočeského kraje
2010 - 11        Projekt 5P - moderní metody ve výuce přír. předmětů na UK

2014               Funkční studium pro školní koordinátory ekologické výchovy