Seznam obcí

počet studentů - obec
(abychom zabránili duplicitě, student se započítává do té obce, ve které bydlel při nástupu do prvního ročníku studia)