Aleš Vondráček


Životopis

Aleš Vondráček se narodil v Ostravě, kde působil jeho otec jako středoškolský učitel. V roce 1947 začal studovat v primě pražského Anglického gymnázia. Tato exkluzivní škola byla po únoru 1948 zrušena a A.V. byl nucen 1.9.1948 nastoupit do 7. třídy základní školy v místě bydliště. Poté studoval na gymnáziu s rozšířenou výukou angličtiny a po maturitě vystudoval historii na Vysoké škole pedagogické v Praze (1958) a později anglický jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Na podzim 1958 zahájil jako čerstvý absolvent učitelskou dráhu na střední škole v Dobříši. Zde ho velmi ovlivnil Miroslav Olič.

V době budování socialismu projevoval značnou odvahu svými demokratickými postoji.

Byl jedním z prvních, kteří se po roce 1989 snažili o obnovu demokratického školství.

Již v roce 1990 se mu podařilo prosadit myšlenku víceletého gymnázia v Dobříši a propojit ji se jménem Karla Čapka – 22. listopadu 1994 byl škole ministerstvem školství propůjčen čestný název Gymnázium Karla Čapka.

Jako aktivnímu představiteli Asociace ředitelů gymnázií (byl iniciátorem založení) mu bylo v roce 1998 nabídnuto místo na ministerstvu školství – od února 1998 do ledna 1999 zde pracoval na pozici vrchního ředitele sekce vzdělávání a poté byl do června 2000 ředitelem odboru všeobecného vzdělávání. Tato práce ho však neuspokojovala a v září 2000 se vrátil na dobříšské gymnázium, kde působil až do své smrti.

Učitelské povolání a práci s mladými lidmi měl velmi rád, vedl turistické výpravy studentů o prázdninách, miloval Slovensko, hory a přírodu obecně.

Od roku 1975 se věnoval překladům anglické poezie, zejména lyriky 18. a 19. století. V roce 2013 vydal výbor z anglicky psané poezie Svit duhy, v tomtéž roce vzpomínky Před katedrou, za katedrou. V roce 2015 vyšla sbírka jeho básní Nové ritornely.

V roce 2014 mu byla udělena Cena města Dobříše za rok 2013 za dlouholeté rozsáhlé působení v oblasti vzdělávání a výchovy. Zemřel v den, kdy mu měla být cena na dobříšském zámku předána.

Foto 01
Foto 02
Foto 03
Foto 04
Foto 05
Foto 06
Foto 07
Foto 08
Foto 09
Foto 10
Foto 11
Foto 12

Zdroj fotografií: rodinný archiv

Třídní učitel

Trampování v cizině

Pročítal jsem vzpomínku své manželky na výlet do Francie, kterého jsem se také zúčastnil, a nedá mi to, abych nepřipojil i svůj zážitek z té doby. S Alešem Vondráčkem jsme měli velmi dobrý vztah a nevím jak on, ale já jsem se vždy na setkáním s ním velmi těšil. Těšil se nejen na to, jak si budeme povídat, ale i na to, že jsem věděl, že kde je Aleš, tam nebude o zajímavé zážitky nouze.

Při zmíněném výletu (plánovaném na několik dní) jsme spali "na divoko" ve stanech, na což se Aleš - který zůstal celý život trochu klukem a hodně skautem - velmi těšil. Problémem ovšem bylo, kdo bude spát ve stanu s ním. On totiž Aleš hrozně hlasitě spal, přesněji řečeno chrápal tak, že všichni, kteří to z různých školních zájezdů věděli, toto riziko nechtěli postoupit.

Aleš se touto vlastností netajil (nakonec to ani nešlo) a všem potenciálním spolunocležníkům to vždy včas připomínal a varoval je, ať neriskují a snaží si nalézt nocleh jinde, v místě dostatečně vzdáleném. Varoval i mne, ale já, jistý si svým dobrým spaním a spoléhaje na nějaký večerní alkoholický doping, jsem lehkověrně prohlásil, že mně to vůbec nevadí. Ignoruje poťouchlé pohledy a narážky zkušených jsem první večer zalezl do stanu, dal si s Alešem jedno pivo na dobrou noc a v klidu usnul. Během chvíle jsem se probral s pocitem, že jsem členem demoliční čety, která bourá sbíječkami panelák. Bylo to nepředstavitelné, jak kadencí, tak intenzitou.

Chvíli jsem odolával a pak mne napadlo, že snad intenzita zvuku klesá se čtvercem vzdálenosti a že by stálo za to otočit se a lehnout si hlavou k Alešovým nohám.

Zkrátka každý metr dobrý!!

Učinil jsem tak, ale vzhledem k intenzitě zdroje byl úbytek nepostřehnutelný. Zbytek noci jsem tedy strávil ve spacáku venku a měl divoké sny, že se Aleš blíží. Ráno se mi omlouval, ale protože mne varoval a já nedbal, nebylo omlouvat co. Další noci jsme po dohodě trávili tak, že si Aleš našel příhodné místo poblíž našeho minitábora, a já, z kolegiality také spící venku, podobné místo, ovšem na protilehlé straně.

Několikrát jsme si pak po letech tuto příhodu připomínali a Aleš se vždy bavil při mém tvrzení, že fungoval jako akustický maják pro noční opozdilce a plašič dravé zvěře..

Jiří Hlásný

Videoportrét z roku 2014

Motorista

Na Aleše vzpomínám dosti často, hlavně ve škole, jak při výuce, tak při učitelských poradách. Ale protože jsem znala velmi dobře i jeho život mimo školu, dovolím si zavzpomínat na Aleše – řidiče. Ne tak ledajakého řidiče, ale řidiče vozu značky Trabant. To nemyslím nijak ironicky, naopak, navíc tato značka znovu získává na popularitě pro svou nezdolnost.

Aleš jezdil velmi rád a téměř stále. Od sedmdesátých let měl nejprve malého trabanta, kterého mu jeho studenti

recesisti jednou přenesli do podchodu mezi pavilony a postavili ho mezi sloupky, později pak trabanta kombi, ve kterém brázdil naši zem křížem krážem. Teprve v devadesátých letech si opatřil škodovku.

Vzpomínám na naši cestu po Evropě v létě 1989, kdy ale řídil novou škodovku našeho kolegy Rennera. Nezapomenu na „jízdu smrti“ v kaňonu du Verdon ve Francii, kdy po úzké silničce lemované z jedné strany vysokou skálou a z druhé prudkým asi 400 metrů

hlubokým srázem, si to Aleš „drandil“, jako by byl v Trabantu, který měl motor vpředu na rozdíl od škodovky a proto celkem bezpečně zvládal zatáčky. Ne však škodovka. My z druhého auta jen viděli, jak bere zatáčky smykem a skoro vůbec nebrzdí, takže jsme mu nestačili a já raději zavírala oči, neboť jsem ho už viděla na dně propasti. Naštěstí na konci trasy jsme se setkali živí, on zářil jako malý kluk, my roztřesení a zpocení hrůzou. To byl zkrátka Aleš, vše dělal naplno se zápalem, ať to bylo ve školství či v osobním životě.

D. Hlásná

Československý Pony Express

Vážení studenti Čapkova gymnázia v Dobříši,
poskytl jsem Vám na požádání fotografie profesora Aleše Vondráčka, učitele a ředitele zmíněné školy. K uvedeným snímkům mohu pouze doplnit své vyznání k tomuto Vašemu profesorovi a mému vzácnému příteli. Skromnost a obětavost pro druhé byly Alešovou vizitkou.

Když říkám obětavost pro druhé, vím o čem hovořím. Když totiž nastal v naší republice v roce 1989 čas změn v politickém životě a i v Mníšku pod Brdy došlo k potřebě najít perspektivní lidi, kteří v duchu nové doby budou schopni po komunistech převzít zodpovědnost za veřejný život, Aleš Vondráček byl první, kdo byl osloven a nezklamal. Ve svém veřejném společenském životě setrval na místech, kam byl kooptován, až do konce svého života.

Pět let před 17. listopadem 1989, tedy za komunistů, jsme s Alešem spolupracovali při šíření myšlenek a ideálů světové organizaci Westerners International. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená organizace má sídlo v USA ve státě a stejnojmenném městě Oklahoma, bylo třeba s touto organizací komunikovat v angličtině. Ne jenom tady našel Aleš své plné uplatnění. Dále, když jsme v Mníšku pod Brdy s kamarády v roce 1985 založili Československý Pony Express, bylo potřeba s americkou organizací NPEA / Národní Pony Express Asociation/ komunikovat v angličtině. Dovoluji si tvrdit, že kdyby nebylo Alešových znalostí jazyka i dějin USA, nebylo by dnes 33 let trvání vzpomínkových jízd československého Pony Expressu. Totéž platí o založení pobočky americké organizace Westerners International v Československu.

Aleš byl prvním prezidentem této organizace v Československu. Potvrzuje to mimo jiné jedna z fotografií, kterou jsem Vám poskytl. Na této fotografii je Aleš v přítomnosti americké velvyslankyně Shirley Temple Black v okamžiku předání certifikace. Tato čest přijetí do americké organizace W.I. byla nám slavnostně stvrzena dekretem č. 121 předaným nám osobně velvyslankyní USA.

Prožil jsem s Alešem několik trampských a westernových akcí. Nejen doma, tak i různě v cizině. Mohu tedy tvrdit, že profesor Aleš Vondráček nikdy své skautské, trampské a westernové ideály nezradil.

Na závěr bych chtěl vyslovit jednu z Alešových myšlenek. Žít pro pravdu a pravdu šířit hlavně mezi mládeží je hlavním smyslem práce každého kantora.

V tomto duchu, neste prosím odkaz kantora a bývalého ředitele Vašeho gymnázia Aleše Vondráčka. Nejen já Vám za to děkuji.

Jindřich Bílek

Foto cowboy-01
Foto cowboy-02
Foto cowboy-03
Foto cowboy-04
Foto cowboy-05
Foto cowboy-06
Foto cowboy-07
Foto cowboy-08

Zdroj fotografií: Jindřich Bílek

Aleš Vondráček - kolega, kamarád, kantor.

Ale především ředitel dobříšského gymnázia a otec myšlenky obnovy a návratu osmiletých gymnázií do našeho vzdělávacího systému. Vzdělaný, samostatný, tolerantní, ale především demokraticky smýšlející absolvent gymnázia, to byl jeho velký pedagogický cíl. Titul Gymnázium Karla Čapka v Dobříši, kterého pro školu dosáhl, měl být - a stále je - motivací a závazkem demokratického vzdělávání a zodpovědného studia.

Alešovy myšlenky a cíle jsou stále aktuální a živé, je povinností nás všech je rozvíjet a šířit dál.

Zdena Cimická

Ahoj Aleši,

tak už je ti osmdesát! Ten "čas letí jako bláznivý."

Říkají, že už nejsi mezi náma. Ale to není žádná pravda. Není tejden, abysme si spolu nenotovali nebo se nehádali o tom, co se děje u nás a ve světě. A často tě vidím s kytarou a slyším, jak zpíváš ty evrgríny našeho mládí.

Vidíš, pro ty, kteří tě měli rádi, žiješ pořád.

Erich

Fotogalerie ze školních akcí

Foto ales-vondracek-02
Foto ales-vondracek-04
Foto ales-vondracek-05
Foto ales-vondracek-06
Foto ales-vondracek-07
Foto ales-vondracek-10
Foto ales-vondracek-11
Foto ales-vondracek-12

Zdroj fotografií: Ivona Coufalová