Kronika

Volby 2019

18.6.2019

Volební duel proběhl v úterý 11. června 2019 od 14:00 do 15:30 ve třídě 2 B. Šest fiktivních politických stran vyslalo své mluvčí a lídry do předvolebního souboje argumentů.

Jaké strany to byly? Jakou ideologii zastupovaly? 

Moderátory volební diskuse byla paní učitelka Jana Sprengerová a absolvent gymnázia David Bláha z oktávy. Volebního duelu se zúčastnilo okolo 70 diváků, jednalo se především o zájemce z 1. ročníku, 2. ročníku,  3. ročníku, kvinty a kvarty. Ačkoli průběh diskuse komplikovalo velké horko, mluvčí stran se zhoršenými podmínkami nenechali nikterak rozhodit.

Na volební klání se přišel podívat i ředitel gymnázia pan Jiří Kastner, který na úvod pronesl několik podnětných slov.

Jak tedy samotný volební duel probíhal?

Nejdříve měla každá strana dvě minuty na to, aby se představila voličům, prezentovala svůj volební program, tak aby dokázala zaujmout a oslovit nerozhodnuté voliče.

Poté moderátor David Bláha položil každé politické straně otázku týkající se aktuální politické situace (např. Co si myslí o demonstracích proti premiérovi Babišovi?).

Dále mluvčí stran museli dokázat odpovědět na otázky k volebnímu programu, případně reagovat na dotazy z publika. Podle koncepce volební debaty jsme se měli podrobněji věnovat zahraniční politice České republiky a komunální politice, nicméně diskuse mezi lídry stran a voliči byla natolik zajímavá a plná emocí, že by byla škoda do ní příliš zasahovat a přerušovat ji. Proto byla zmiňovaná témata diskutována pouze okrajově (např. postoj stran k Evropské unii či Euru).

Na závěr diskuse měla každá strana prostor dotazovat se jiné politické strany na její volební program. Z debaty vzešla zajímavá témata jako otázka obnovení trestu smrti či podpora manželství párů stejného pohlaví.

Čas během volebního duelu plynul velmi rychle, proto bylo nutné vášnivou diskusi přerušit a dát každé straně na závěr půl minuty na to, aby řekla nerozhodnutým divákům své poselství.

Během volební diskuse padla řada podnětných postřehů a názorů. Duel sám o sobě byl rozhodně zajímavý. Pojďme se podívat na krátké video, které nám může připomenout atmosféru volební diskuse.

Samotné volby:

V pátek 14. června během páté vyučovací hodiny proběhly volby, ve kterých studenti a učitelé Gymnázia Karla Čapka rozhodli, která strana je nejvíce oslovila. Zástupci 2. ročníku obešli s hlasovacími lístky jednotlivé třídy. Studenti a studentky – voliči označili na lístku politickou stranu, která je zaujala. Přeložený volební lístek odevzdali zástupcům 2. ročníku, kteří tvořili pomyslnou volební komisi. Poté jednotlivé volební lístky byly přepočítány a sečteny.

Zde máte výsledky, které vzešly z přímého hlasování.

 1. Česká strana liberálů - 62 hlasů
 2. ZEMIO – 59 hlasů
 3. Česká strana zelené planety – 38 hlasů
 4. Harmonické Česko – 34 hlasů
 5. Konzervativní pařmeni – 12 hlasů
 6. Socialisté Optimisté – 10 hlasů

Na webových stránkách projektu jste hlasovali takto (očištěno od opakovaného hlasování):

 1. ZEMIO – 10 hlasů
 2. Česká strana liberálů – 7 hlasů
 3. Socialisté Optimisté – 6 hlasů
 4. Česká strana zelené planety – 3 hlasy
 5. Konzervativní pařmeni – 2 hlasy
 6. Harmonické Česko – 0 hlasů

Za podporu děkujeme vedení školy, profesorům a studentům GKČD.

2. ročník

 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: volby základy společenských věd