Kronika

Studentky gymnázia reprezentovaly svoji školu v Holandsku

17.6.2008

V úterý 13. 5. 2008 vyrazily čtyři studentky Gymnázia Karla Čapka v Dobříši (Tereza Bechová, Gita Bláhová - 2. ročník, Tereza Kašparová, Karolína Svobodová - sexta) spolu se svými dvěma profesory (I.Coufalová, J. Melicharová) reprezentovat svoji školu na mezinárodní konferenci projektu E-UTH do holandského města Geldrop-Mierlo.

Na místo jsme dorazily po 13hodinové cestě. V Holandsku proběhlo uvítání ve škole, následné rozdělení do hostitelských rodin holandských studentů a poté volný program v rodinách.

Ve čtvrtek program začínal oficiálním uvítáním ve škole, kde jsme se poprvé setkaly  i se studenty z jiných zemí (Německo, Itálie, Belgie, Irsko, Norsko, Holandsko). Následovala prohlídka školy, během které jsme viděli také kavárnu, do které nemají přístup učitelé, výtvarné dílny nebo počítačové učebny. Po malé přestávce jsme byli rozděleni do sedmi mezinárodních skupin, ve kterých jsme společně diskutovali o kladech a záporech projektu a mohli jsme navrhnout, co bychom do příštích let rádi na projektu změnili. Tyto návrhy jsme poté představili učitelům. Odpoledne se odehrálo v ryze sportovním duchu, hráli jsme fotbal, pozemní hokej a na závěr jsme jeli na kolech do vedlejšího městečka na exkurzi do větrného mlýna a výrobny tradičních dřeváků. Odpoledne jsme zakončili společnou večeří.

Celý páteční den jsme strávili v divadelní škole v Geldropu, kde jsme se nejenom naučili vystupovat před obecenstvem, ale také jsme připravovali scénky, které jsme večer prezentovali na velké konferenci. Večer probíhalo ve škole společné barbecue, které volně přešlo v závěrečnou konferenci všech studentů, profesorů i rodičů holandských studentů. Česká republika zastupovala téma „Life begins" (Život začíná) a v naší prezentaci se ostatní účastníci mohli dozvědět, jak vypadá rané dětství v naší zemi.

Na sobotu byl naplánován celodenní výlet do města Utrecht, kde jsme absolvovali plavbu po kanálech, návštěvu hudebního muzea a společný oběd v typické holandské palačinkárně. Odpoledne byl krátký čas na nákupy a pak jsme se vrátili zpět do Geldropu, abychom si mohli vychutnat poslední večer, který pro nás holandští studenti připravili. V neděli nás po odpolední prohlídce města Eindhoven  čekala už jen dlouhá cesta domů.

Pro všechny účastníky byl pobyt v Holandsku jistě nezapomenutelná životní zkušenost a doufáme, že si to budeme moci někdy zopakovat.

Tereza  Bechová

Přílohy: prezentace školy z Geldropu

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: E UTH zahraničí Holandsko konference