Kronika

Kvarta na ekokurzu

8.12.2009

V pondělí 12.10. ráno jsme nastoupili celá třída s paní profesorkou Čeledovou a Máchovou do autobusu pana Pšenici, který nás odvezl až do Krásenska, kde jsme se ubytovali na Rychtě. Myslím, že tamní prostředí na nás na všechny zapůsobilo velmi sympatickým dojmem. Největší pozornosti se „nečekaně“ dostalo zde chovaným zvířatům (chameleon, korálovka, gekon, ryby…někomu se možná zalíbil i šváb, pakobylka nebo mnohonožka).

Hned druhý den jsme vyrazili na exkurzi do Punkevních jeskyní. Naskytl se nám úchvatný pohled na nejhlubší propast v České republice - Macochu (135m p. m.). Poté jsme propluli po řece Punkvě na lodičkách a prošli celým jeskynním komplexem. Viděli jsme různé tvary krápníků, nádherných jezírek a dómů. Na další zastávce jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je lézt v opravdu úzké jeskyni. Prolezli jsme až na konec Rudnického propadání a pohled na „propadající se“ řeku si myslím stál za to. Během exkurze jsme viděli několik rostlinných i živočišných druhů (např.: jaterník podléška, bažanka vytrvalá, kopytník evropský, mařinka vonná, netopýr, jilm, šťavel kyselý, topol osika, lýkovec jedovatý, ryzec, pýchavka,javor (mléč,klen i babyka), netýkavka, slezník červený a také stopy srny).

Další den začalo sněžit a sněžilo pak po celou dobu našeho pobytu v Krásensku, tudíž jsme nemohli jít na dlouho ven, jelikož by nám byla zima. A tak pro nás lektoři, kteří nám připravovali různé hry a cvičení vymysleli náhradní program uvnitř. Zahráli jsme si velmi zajímavou hru Fishbanks a zabývali jsme se tříděním odpadu, výrobou energie, reklamou, hypermarkety, dozvěděli jsme se i dalších pár informací o národních parcích a chráněných krajinných oblastí České republiky. Další den jsme měli dvě dopolední přednášky na téma Meteorologie a Geologie. Dozvěděli jsme se něco o tlakové níži a výši, frontách, pohybu litosférických desek a spousty dalších zajímavých informací. Odpoledne jsme rozděleni do skupin, vypracovávali zajímavý projekt Ekodům. Každý večer jsme hráli různé kolektivní hry, které nás opravdu bavily a užili jsme si při nich mnoho legrace, zpívali jsme a hráli na kytaru nebo byli nalezlí u někoho na pokoji ;) Když to tak shrnu, myslím si, že jsme se toho z projektů, přednášek a her dost naučili, získali nové zkušenosti i dovednosti a hlavně si myslím, že naše třída se zase o něco víc sťukla dohromady a i paní profesorky si to doufám užily stejně jako my, nebo alespoň já.

Kateřina Kudláčová, kvarta

Ekokurz proběhl v rámci projektu Biologie v praxi, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: ekokurz biologie