Kronika

Jak zaujmout textem

5.6.2023

Síla formulace, umění zaujmout či fikané argumentace. Na všechna tato témata padla řeč při speciálním workshopu s přitažlivým názvem ??„Jak zaujmout textem“, jenž ozvláštnil dopoledne septimánů v pátek 11. května. Žáci aspirující na profese, při kterých budou potřebovat s textem obratně zacházet, měli za úkol připravit krátkou upoutávku a vymyslet způsob, jak nalákat nové zájemce o studium na dobříšské gymnázium. 

V průběhu dvou vyučovacích hodin vystoupilo se svými ukázkami několik žáků, kteří vyznávali různé sdělovací způsoby. Následovala skupinová konzultace pod taktovkou profesionálů (-nálek, lépe řečeno), Lucie Zitterbartové a Renáty Šejnové z agentury Lucky Citron. 

Pozoruhodné bylo, že ani jedna z dam nepřišla do 1C květnatě analyzovat naše texty písmenko po písmenku, nýbrž demonstrovat na jednoduchých principech, jakou může mít slovosled vtahující moc, pokud ho autor dokáže šikovně zkonstruovat. Pro koho text píšu, splňuji cíl sdělení, co se snažím předat a jak myšlenku interpretuji? Z těchto čtyř těst by měl podle mentorek hníst každý uvědomělý pisatel. 

Celý workshop se těšil nadšeným ohlasům jak ze strany účastníků, tak lektorek! Vřele děkujeme naší paní češtinářce Erice Čapkové, která svědomitě vymýšlí nové a nové způsoby, jak své žáky rozvíjet i nad rámec školních osnov a vlastního volného času, tentokrát v rámci programu Šablony EU!

Za účastníky workshopu Štěpán Böhm (septima)

workshopworkshop


související články: workshop český jazyk