Kronika

Fata Morgana

21.4.2022

V úterý 12.4.2022 se studenti kvinty zúčastnili plánované exkurze do Botanické zahrady v Tróji s komentovanou prohlídkou skleníku Fata Morgana. Studenti se seznámili s expozici subtropické, tropické a horské květeny, poznali, jak se rostliny adaptují na nedostatek vody v polopouštích a savanách, jak lze sukulentní rostliny využívat jako léčivky nebo textilní materiál. Největší část skleníku je věnována floře tropického deštného lesa, která je přizpůsobená nedostatku světla (epifyty), různým opylovačům (hmyz, kolibříci, netopýři) a také praktickému použití plodů a semen.

Procházeli jsme mezi stromovými kapradinami, palmami a dalšími bujmými rostlinami, z nichž mnohé známe jen jako pokojovky a byli jsme doslova obletováni exotickými motýli (asi 60druhů), viděli jsme líhnutí z kukel (každoročně až 4000 exemlářů). Studenti obdivovali i ryby ve sladkovodním jezírku rozděleném tunelem na tropické vody Jižní Ameriky a Afriky. Nejvíce je zaujala přes 1 metr dlouhá arowana dvouvousá, která loví nad hladinou. V poslední části skleníku věnované horskému mlžnému lesu byly velmi zajímavé různé druhy masožravých rostlin rodu heliamfora ze stolových hor Venezuely.

Po zajímavém výkladu průvodkyně studenti vyplňovali pracovní listy a po krátké přestávce navštívili i vnější expozice botanické zahrady, hlavně její střední a jižní část s japonskou zahradou. Zaměřili se zvláště na jehličnany a kvetoucí dřeviny a byliny. Díky krásnému počasí, které umocnilo dojem nejen ze zahrady, ale i z vyhlídky na Prahu, doufám, že si studenti odnesli kromě nových poznatků i příjemné jarní pocity.

D. Hlásná


související články: exkurze biologie botanika