Kronika

Elektrárna Tušimice

23.1.2015

Dne 12. 1. 2015 se třída kvarta a 1. ročník zúčastnily exkurze do tepelné elektrárny Tušimice.

TušimiceSraz byl ráno v 8:00 u haly a odtud jsme vyjeli směrem Tušimice. Cesta trvala přibližně hodinu a půl což nebylo zas tak hrozné… Hned po příjezdu nás zavedli do tamějšího přednáškového sálu. Ze začátku jsme se dozvěděli něco o bezpečnostních pravidlech a poté o historii samotné elektrárny a jejím provozu. Po přednášce, která trvala asi hodinu, jsme se konečně vydali na exkurzi do provozu.

Jako první jsme se byli podívat v obrovském sálu neboli výrobním bloku, kde probíhá finální výroba elektrické energie. Byly tam obrovské turbíny asi tři metry vysoké a další zajímavé stroje. Náš průvodce nám podrobně popsal, jak všechno funguje a zavedl nás dál. Naše cesta vedla kolem kotelny k výtahu, který nás dovezl na střechu. Odtamtud byl krásný výhled na celý areál elektrárny a všechny čtyři chladící věže. Tam nám průvodce popsal, jak přesně funguje odsiřování a filtrace aby nedocházelo k vypouštěním škodlivin do ovzduší. Bylo to velmi zajímavé.

KomínDalším bodem programu byla prohlídka samotné chladící věže. Museli jsme kousek vystoupat po schodech k věži a poté nás průvodce vpustil přímo dovnitř. Byla tam celkem tma až na tu trochu světla, které pronikalo otvorem věže. Šli jsme po dřevěné lávce a pod námi byla voda a nad námi stříška. Když jsme došli doprostřed věže, velkým otvorem ve střeše jsme viděli obrovskou trubici, kterou vycházel kouř. Bylo opravdu úžasné, že nás tam pustili, protože tam veřejnost normálně přístup nemá. Bylo to rozhodně nejzajímavější na celé exkurzi.

Nakonec jsme viděli místnost, odkud se celá elektrárna řídí - velín. Pracovalo tam spoustu lidí u počítačů a náš průvodce nám vysvětlil, jak to celé funguje. A to byl závěr naší exkurze. Myslím, že jsme si to všichni užili a odnesli si soustu užitečných a zajímavých informací.

Klára Lachmanová, kvarta


související články: elektrárna Tušimice exkurze