Kronika

Ekokurz Horní Maršov

24.6.2013

V pondělí 17.6. jsme odjeli na náš už druhý ekokurz, tentokrát do střediska SEVER v Horním Maršově. Uvítali nás tři lektoři, seznámili jsme se se základními pravidly a ubytovali se v pokojích.

Krátce poté začal program, který byl nabitý. Čekaly nás týmové hry rozvíjející naši spolupráci a utužující náš kolektiv, simulační hry, které měly ukázat, jak funguje světový obchod a jaké má dopady na životní prostředí. Dále jsme chodili na výlety do blízkého okolí, slyšeli jsme místní pověsti, které jsme později ztvárnili jako divadelní představení, a pozorovali jsme místní faunu a flóru. Největším zážitkem pro některé z nás bylo dojení kozy a ochutnání jejího čerstvého mléka nebo biomonitoring bezobratlých živočichů v místním potoce.

Ve čtvrtek jsme se vydali na exkurzi do KRNAPu, vylezli jsme na Rýchory, kde jsme se znaveni cestou a horkem zchladili zmrzlinou. Počasí nám přálo, teploty byly opravdu vysoké. Anička Š. to na závěr pobytu plně vystihla: "Na všech výletech nám pršelo, tady pršelo z nás."

Ekokurz byl naším posledním celotřídním výletem a byl zajisté jedním z nejlepších. Povedlo se nám zlepšit vztahy ve třídě, dozvěděli jsme se mnoho nových informací a zažili jsme spoustu zábavy. Některé naše zážitky jsme natočili na video, které je ke shlédnutí na videokanálu youtube.com/gymkc.

(Septima)

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: ekokurz biologie