Kronika

Ekokurz 3. ročníku

26.6.2018

Završením tohoto školního roku byl pro nás, studenty 3. ročníku, ekokurz. Toho jsme se zúčastnili ve dnech 11. až 15. června v ekologickém centru SEVER v Horním Maršově. Program přichystaný zkušenými lektorkami Miladou a Kačkou byl zahájen několika seznamovacími hrami, ve kterých jsme prověřili schopnost vzájemné spolupráce a komunikace. Zábava pokračovala i večerním programem, což byla simulační rolová hra Apartmány, ve které jsme přijali různé role a společně rozhodovali o zásahu do místní chráněné krajiny. Další den jsme byli hrou Rybářské společnosti poučeni o následcích nadměrného rybolovu a odpoledne jsme strávili u Lysečinského potoka, kde jsme zjišťovali kvalitu místní vody pomocí metody zvané biomonitoring.

Následujícího dne jsme se vypravili na nejvyšší horu České republiky Sněžku. Cestou jsme mohli obdivovat krásy zdejší krajiny. I když nám výhled na vrcholu pokazila všudypřítomná mlha, výlet jsme si společně užili. Čtvrtý den byl zahájen další simulační hrou, která byla věnována roli OSN a postavení jednotlivých světových států podle jejich nerostného bohatství. Poté jsme se prostřednictvím soutěžního kvízu o Krakonošovy dukáty seznamovali s proměnami okolní přírody a historií Maršova. Večerní program byl zasvěcen kultuře, a to v podobě námi nacvičených scének, zpracovaných podle krkonošských pověstí. Pátý den, tedy v den odjezdu, jsme společný týden vyhodnotili jako přínosný nejen pro naše znalosti, ale také pro vztahy v naší třídě. 

Adéla Chemišincová a Barbora Šantorová, 3. ročník


související články: ekokurz biologie ekologie Sněžka