Kronika

Ekokurz 3. ročníku (včetně videa)

16.6.2012

V Podblanickém ekocentru Vlašim jsme absolvovali třídenní pobytový program, který pro nás připravili lektoři pod vedením Lenky Suchanové. Studenti pracovali na všech nabídnutých aktivitách netradičně, zajímavě a iniciativně vymýšleli řešení jednotlivých nových situací. Formou her jsme docházeli k závěrům, které pro nás byly často až překvapivé. Součástí programu byla také exkurze na biofarmu v Okrouhlici u Benešova. Průvodcem nám byl sám majitel farmy. Jeho výklad, zvláště ten o potravinách, zanechal v každém z nás životně důležitá doporučení. GPS hra v lesích pod Blaníkem měla také své kouzlo. Žádná skupina se neztratila, protože všichni pracovali jako tým. Některé aktivity probíhaly i v nově otevřené paraZOO, která je součástí ekocentra.

Během třídenního pobytu s ekoprogramem studenti objevili i mnohé vlastnosti a vztahy v kolektivu, které se jim doposud ( i když už tři roky spolu chodí do jedné třídy) nepodařilo vidět. Značným přínosem byla exkurze i pro třídní profesorku, která třídu doprovázela. V ekocentru ve Vlašimi jsme podle slov lektorek zanechali jen ty kladné dojmy, takže určitě neodmítnou přijmout další skupiny z Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Mgr. Marcela Cypriánová


související články: ekokurz ekologie Vlašim