Kronika

Úspěšné volby do Školské rady

24.4.2012

Do Školské rady byli 18. dubna 2012 na funkční období 3 roky zvoleni tito zástupci:

za pedagogogické pracovníky
- Mgr. Marcela Cypriánová
- Mgr. Miloš Čapek

za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky
- Ing. Milena Kolářová
- Ing. Jitka Pogranová

Průběh voleb můžete prozkoumat v zápisu volební komise.


související články: školská rada volby