Čipy pro vstup do budovy

Budova Gymnázia Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš (GYMKC) je zabezpečena přístupovým čipovým systémem.

Za vydání čipu je účtována částka 20 Kč.

Případnou ztrátu čipu student neodkladně oznámí na mailové adrese sekretarka@gymkc.cz nebo osobně paní Ivaně Michalcové, která mu za poplatek 20 Kč vydá náhradní čip.

Je zakázáno poskytnout čip jiné osobě.

Je zakázáno umožnit vstup do budovy cizím osobám.

Režim vstupu pro žáky

Čip umožňuje vstup do budovy školy žákům ve dnech školního vyučování v těchto časových intervalech:
pondělí 7.30 - 16.00
úterý 7.30 - 16.00
středa 7.30 - 16.00
čtvrtek 7.30 - 16.00
pátek 7.30 - 14.00

Čipy RFID EM4305